صفحه اصلی شرکت های تابعه شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران
شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران

شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران

شرکت مالی و سرمایه گذاری مشاهده وبسایت شرکت
شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران
شرکت مالی و سرمایه گذاری

درباره شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران

شرح فعالیت ها:
سرمایه گذاری در خرید، مشارکت، توسعه و فروش واحدها و شرکتهای فعال در بخش های واسطه گری و خدمات مالی.
انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرح های سرمایه گذاری در جهت تکمیل هدف های شرکت.
اداره یا مشارکت در هر واحد یا شرکت داخلی و خارجی مشابه یا مکمل موضوع شرکت اشتغال داشته باشد.


دفتر مرکزی : تهران، بزرگراه رسالت, نرسیده به بلوار آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ساختمان شماره 1 طبقه 14 - ایمیل روابط عمومی: pr@sedco.ir کدپستی: 1519613524