صفحه اصلی اخبار شرکت انرژی گستر سینا به رشته فعالیت پتروشیمی ورود نمود

شرکت انرژی گستر سینا به رشته فعالیت پتروشیمی ورود نمود

شرکت انرژی گستر سینا به رشته فعالیت پتروشیمی ورود نمود
۲۸ مهر ۱۳۹۷ چاپ صفحه

شرکت انرژی گستر سینا به رشته فعالیت پتروشیمی ورود نمود‏

بر اساس مجوز شماره 169 مورخ 1397/7/10 ستاد برنامه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران، ورود هلدینگ انرژی گستر سینا به رشته فعالیت پتروشیمی مصوب شد.

۲۸ مهر ۱۳۹۷ چاپ صفحه
دفتر مرکزی : تهران، بزرگراه رسالت , نرسیده به بلوار آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ساختمان شماره 1 طبقه 14 - تلفن تماس:۸۶۰۸۸۳۹۸-۸۶۰۸۸۳۹۲-۰۲۱ فکس : ۸۶۰۸۴۱۹۱ -۰۲۱ ایمیل روابط عمومی: pr@sedco.ir کدپستی:1519613540