مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حفاری شمال برگزار گردید.
۱۵ تير ۱۳۹۵

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حفاری شمال برگزار گردید.‏

مجمع عمومي عادي ساليانه اين شركت جهت بررسي صورت هاي مالي و گزارش عملكرد هيات مديره روز شنبه مورخ 1395/04/12 در محل سالن همايشهاي هتل المپيك برگزار و سهامدارن ضمن استماع گزارش هيات مديره؛ پرداخت سود نقدي 420 ريالي را به ازاي هر سهم تصويب كردند.

 

پرینت