انتصاب مدیرعامل جدید شرکت حفاری شمال
۲۹ آذر ۱۳۹۵

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت حفاری شمال‏

طی حکمی از سوی مدیرعامل محترم هلدینگ انرژی گستر سینا، آقای مهندس حمیدرضا گلپایگانی به عنوان مدیرعامل شرکت حفاری شمال منصوب گردید.

پرینت