بازدید مدیرعامل محترم هلدینگ انرژی گستر سینا از پروژه های شرکت پایندان در پارس جنوبی
۱۶ بهمن ۱۳۹۵

بازدید مدیرعامل محترم هلدینگ انرژی گستر سینا از پروژه های شرکت پایندان در پارس جنوبی‏

مدیر عامل محترم هلدینگ انرژی گستر سینا از پروژه های شرکت پایندان در پارس جنوبی بازدید به عمل آوردند.

دکتر محمد حسن تولایی ضمن بازدید از پروژه های فاز 14 و 13 ، از نزدیک در جریان فعالیت های شرکت پایندان قرار گرفت.

پرینت