بازدید مدیر عامل محترم هلدینگ انرژی گستر سینا از شرکت حفاری شمال
۱۶ بهمن ۱۳۹۵

بازدید مدیر عامل محترم هلدینگ انرژی گستر سینا از شرکت حفاری شمال‏

جناب آقای دکتر محمد حسن تولائی مدیر عامل هلدینگ انرژی گستر سینا روز چهارشنبه مورخ 95/10/22 از دستگاه سحر2 مستقر در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس و پایگاه پشتیبانی، عملیاتی كیش، شرکت حفاری شمال بازدید به عمل آوردند.

 

پرینت