بازدید مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا از شرکت پدکس
۱۶ بهمن ۱۳۹۵

بازدید مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا از شرکت پدکس‏

 

جناب آقای دکتر محمد حسن تولائی مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا ضمن بازدید از دستگاه 202 شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس، از نزدیک در جریان فعالیت های این شرکت قرار گرفت. 

 

پرینت