حضور شرکت پایندان در سومین نمایشگاه تخصصی ایران در بغداد
۳ اسفند ۱۳۹۵

حضور شرکت پایندان در سومین نمایشگاه تخصصی ایران در بغداد‏

شرکت پایندان به همراه 150 شرکت بزرگ ایرانی که در زمینه های تولیدی و صنعتی فعالیت می کردند، در این نمایشگاه شرکت و مورد استقبال قرار گرفتند.

اولین نمایشگاه اختصاصی ایران که گفته می شود، بزرگترین نمایشگاه اختصاصی ایران در خارج از کشور محسوب می شد، در 27 نوامبر 2015 در بغداد برگزار گردید. 

پرینت