انتصاب
۳۰ دي ۱۳۹۶

انتصاب‏

طی حکمی از سوی مهندس محمد سعیدی کیا ریاست محترم بنیاد مستضعفان به شماره 10/76661 مورخ 1396/10/24، جناب آقای دکتر وحید باقری خیرآبادی برای مدت دوسال به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت انرژی گستر سینا  منصوب شدند.

پرینت