عملکرد اقتصادی هلدینگ انرژی گستر سینا در 6 ماهه 1397
۲۸ مهر ۱۳۹۷

عملکرد اقتصادی هلدینگ انرژی گستر سینا در 6 ماهه 1397‏

طبق گزارش منتشر شده عملکرد اقتصادی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، هلدینگ انرژی گستر سینا در میان هلدینگ های تابعه بنیاد مستضعفان در شاخص های اقتصادی ذیل بالاترین رتبه ها را کسب نمود:

1- رتبه دوم در بالاترین سهم از صادرات بنیاد

2- رتبه دوم در موثرترین شرکت در افزایش رشد صادرات بنیاد

3- رتبه دوم در موثرترین شرکت در افزایش حاشیه سود ناخالص

4- رتبه سوم در موثرترین هلدینگ در رشد عملکرد درآمد

5- رتبه سوم در موثرترین شرکت در افزایش سود خالص بنیاد

6- رتبه سوم در موثرترین شرکت بر بهبود عملکرد هزینه کل به درآمد کل

پرینت