بررسی عملکرد 6 ماهه شرکت های تابعه و بازدید از پالایشگاه نفت بهران
۲۸ مهر ۱۳۹۷

بررسی عملکرد 6 ماهه شرکت های تابعه و بازدید از پالایشگاه نفت بهران‏

در روز چهارشنبه مورخ 1397/7/25 جناب آقای مهندس خواجه دلویی به همراه آقای دکتر باقری و جمعی از مدیران عامل شرکت های تابعه، معاونین و مدیران ستاد هلدینگ انرژی گستر سینا ضمن بررسی عملکرد 6 ماهه شرکت های تابعه هلدینگ انرژی گستر سینا از پالایشگاه نفت بهران بازدید کردند.

پرینت