صفحه اصلی صفحات ماموریت

ماموریت

ماموریت
۱۸ مهر ۱۳۹۴ چاپ صفحه

ماموریت:

1. سرمایه گذاری در حوزه های ارزش آفرین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

2. توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی

3. تامین مالی جهت اجرای پروژه های EPC+F و EPCF

4. ایجاد توانمندی های لازم جهت ایجاد مشارکت با شرکت های خارجی جهت اخذ پروژه های IPC

5. ارتقای توانمندی های منابع انسانی

6. تامین منافع پایدار سهامداران و مشتریان

۱۸ مهر ۱۳۹۴ چاپ صفحه
دفتر مرکزی : تهران ـ میدان فاطمی ـ خیابان طباطبایی(یکم)ـ کوچه سوسن ـ پلاک 8
تلفن تماس :