اعضاء هیئت مدیره‏

 

سید عباس موسوی

رئیس هیأت مدیره

جواد اوجی

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

حجت سرهنگی

عضو هیأت مدیره

اکبر دادخواه

عضو هیأت مدیره

علی پور خلیل

عضو هیأت مدیره

 

 

پرینت